Chính phủ chi trên 52 triệu USD trả nợ cho 2 dự án giao thông

  04/09/2020

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Tài chính ứng số tiền gần 52 triệu USD từ Quỹ tích lũy trả nợ cho Bộ GTVT và để trả nợ khoản vay có bảo lãnh Chính phủ kỳ hạn tháng 9/2020 của dự án La Sơn - Túy Loan (hơn 33 triệu USD) và dự án QL20 (hơn 18 triệu USD) theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ GTVT thực hiện nghĩa vụ trả nợ; hoàn trả lại Qũy tích lũy trả nợ khoản ứng vốn nêu trên trong năm 2020 theo quy định.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ GTVT bố trí đủ vốn để thanh toán đầy đủ và đúng hạn các kỳ nợ đến hạn của dự án La Sơn - Túy Loan và dự án QL20. Các Bộ, ngành cần tăng cường phối hợp trong việc nghiêm túc thực thi các cam kết của Chính phủ, tránh tình trạng phối hợp không hiệu quả, không hết trách nhiệm dẫn đến chậm trả nợ.

“Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6182/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán kế hoạch vốn đầu tư bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và dự án Quốc lộ 20”, Thủ tướng chỉ đạo.

Tin tức mới

Xem tất cả