Km74+400(P) cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đang trống)

  28/03/2023    Lượt xem : 667

Nằm trên tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng xe cao từ 60.000 – 70.000 xe/lượt/ngày. Km74+400(P) cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, lối ra trạm thu phí đi Thái Bình, bên phải theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng

Km24+400 (T) Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Trạm dừng nghỉ Hưng Yên

  16/07/2020    Lượt xem : 3219

Nằm trên tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng xe cao từ 60.000 – 70.000 xe/lượt/ngày. Biển nằm trên địa phận tỉnh Hưng Yên, tại tiểu đảo lối ra Tp. Hải Dương, vị trí đặt biển có tầm nhìn thoáng đẹp, không bị che khuất nên có thể dễ dàng quan sát thấy từ xa.

km10+520 (T) Phía trước, bên tay trái trạm thu phí Hưng Yên hướng HN đi HP

  05/11/2018    Lượt xem : 2516

Nằm trên tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng xe cao từ 70.000 – 80.000 xe/lượt/ngày. Biển nằm trên địa phẩn tỉnh Hưng Yên, phía trước trạm thu phí theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội là vị trí mà các phương tiện giao thông bắt buộc phải dừng đỗ lấy vé. Do đó thời gian biển được quan sát sẽ lâu hơn. Hơn nữa, vị trí đặt biển có tầm nhìn thoáng, đẹp, không bị che khuất nên có thể dễ dàng quan sát thấy từ xa.

km10+320 (T) Phía trước, bên tay trái trạm thu phí Hưng Yên hướng HN đi HP

  22/06/2019    Lượt xem : 2104

Nằm trên tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng xe cao từ 70.000 – 80.000 xe/lượt/ngày. Biển nằm trên địa phận Tỉnh Hưng Yên, phía sau trạm thu phí theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng, là vị trí mà các phương tiện giao thông bắt buộc phải dừng đỗ lấy vé. Do đó thời gian biển được quan sát sẽ lâu hơn. Hơn nữa, vị trí đặt biển có tầm nhìn thoáng, đẹp, không bị che khuất nên có thể dễ dàng quan sát thấy từ xa.

km0+250(P) cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

  28/03/2023    Lượt xem : 628

Nằm trên tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng xe cao. Biển có vị trí tại tại tại tiểu đảo nút giao vành đai 3 và đường cao tốc Hà nội - Hải Phòng, bên phải theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng

Km94+800(T) Phía trước bên trái trạm thu phí Hải Phòng

  31/10/2015    Lượt xem : 3432

Nằm trên tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng xe cao từ 60.000 – 70.000 xe/lượt/ngày. Biển nằm trên địa phận Tp.Hải Phòng, phía sau trạm thu phí theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội là vị trí mà các xe bắt buộc phải dừng đỗ lấy vé do đó thời gian biển được quan sát sẽ lâu hơn. Hơn nữa, vị trí đặt biển có tầm nhìn thoáng đẹp, không bị che khuất nên có thể dễ dàng quan sát thấy từ xa.

Km21+330(T) Tiểu đảo dẫn đi nút giao Hưng Yên với cao tốc HN-HP

  11/12/2019    Lượt xem : 2355

Nằm trên tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng xe cao từ 70.000 – 80.000 xe/lượt/ngày. Biển nằm trên địa phận tỉnh Hưng Yên, tại tiểu đảo lối ra Tp.Hải Dương,vị trí đặt biển có tầm nhìn thoáng đẹp, không bị che khuất nên có thể dễ dàng quan sát thấy từ xa.